DEPARTAMENT
ADMINISTRACIÓ

XAVI SEGARRA
+34 930 247 180
moc.cituanolpid@sx

DEPARTAMENT
TÈCNIC

POL SERVENT
+34 690 600 449
moc.cituanolpid@sp